Tag: होटेल

होटेल तथा पर्यटन श्रमिकको आन्दोलित हुने चेतावनी

होटेल तथा पर्यटन श्रमिकको आन्दोलित हुने चेतावनी

बैशाख २७ गते। होटेल तथा पर्यटन व्यवसायमा सेवा शुल्क अन्त्य सँगै श्रमिकहरू पलाएन हुने अवस्थामा पुगेपछि पुन कानुन बनाई सेवा ...