Tag: हस्तरेखा

यस्तो हस्तरेखा भए आर्थिक लाभ मिल्छ के तपाइँको हातमा छ ?

यस्तो हस्तरेखा भए आर्थिक लाभ मिल्छ के तपाइँको हातमा छ ?

ज्यो. विवेक पाण्डेय  १. कुनै पनि व्यक्तिको हातमा जीवन रेखा वास्तविक रुपमा गोलो छ । मस्तिष्क रेखा दुई भागमा बाँडिएको ...